Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

ALGAE4FISH

ALGAE4FISH

Informace o projektu

  • Název: Recyklace živin ze zemědělsko-průmyslových zbytků cestou kultivace mikrořas jako krmiva pro ryby
  • Registrační číslo: ATCZ221
  • Poskytovatel projektu: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 
  • Pro roky: 2020-2022
  • Celková dotace (€): 197 662,00

Řešitel projektu

Popis projektu

Specifickým cílem projektu je společný výzkum, vývoj a ukázka funkční technologie, kaskádové využití živin ze zemědělsko-průmyslových odpadů za účelem produkce vysoce kvalitních živých krmiv pro pěstování hospodářsky zajímavých druhů ryb, např. candáta v cílovém regionu.
V prvním kroku budou živiny např. z digestátů nebo kejdy využity pro produkci fytoplanktonu (mikrořas). Sklizené mikrořasy budou dále využívány jako primární krmivo pro produkci zooplanktonu (vířníků). Vířníci jsou optimálním krmivem pro odchov rybích larev (plůdku) candáta, zaručují vysoký stupeň přežití. Navíc, mikrořasy mohou být také použity ke zvýšení turbidity, která chrání ryby před kanibalismem.
​Realizací projektu budou znalosti o recyklaci živin a technologie zpracování agro-industriálních odpadních vod kombinovány se znalostmi pěstování mikrořas jako zdroje cenných sloučenin a zkušenostmi chovu ryb v intenzivních akvakulturách, které se existují v obou regionech a vzájemně se doplňují. 
Výsledkem projektu je popis technologie, včetně demonstračních zařízení, která budou testována v reálných provozních podmínkách v České republice a v Rakousku.
Tento projekt zahrnuje nový technologický přístup, který může být přínosný pro celý region. Využíváme inovačního potenciálu využívání živin v recirkulačních akvakulturních systémech, dále pro úspěch hovoří také rychle rostoucí trh s velmi hodnotnými rybami (např. candátem), pro jejichž chov lze využít této technologie.
Hlavním nástrojem šíření výsledků bude série vzdělávacích akcí pro cílové skupiny (producenti ryb, profesní a zájmová sdružení, úřady, provozovatelé bioplynových stanic, zemědělci).

	http://www.at-cz.eu/cz/

 

Ekoinovační projekt Algae4Fish je zaměřen na zvýšení úspěšnosti odchovu plůdku velmi žádané dravé ryby, candáta obecného, kdy v potravním řetězci jsou obsaženy mikrořasy a vířníci. Pro pěstování mikrořas, které slouží pro odchov vířníků se využívají odpadní vody ze zemědělské nebo rybářské produkce, protože obsahují přebytečné živiny a právě jejich využití v celém procesu je přidanou hodnotou představovaného projektu. Vířníci  jsou mikroskopičtí vodní živočichové, zooplankton, kteří slouží jako živá potrava pro rybí larvy. Jejich velikost je pro malá ústa mladého plůdku vhodnější, než standardně používaný korýš žábronožka. Vířnici tak v podstatě mohou sloužit jako živé potravinové kapsle pro přenos živin a bioaktivních látek z mikrořas do rybích larev. Mezi ně patří polynenasycené mastné kyseliny (hlavně eikosapentaenová kyselina C20:5, w-3; EPA a dokosahexaenová kyselina C22:6,w-3; DHA) nezbytné pro zdravý růst vývoj a především pro rozvoj nervových tkání (mozek, sítnice) larev mořských ryb, stejně jako candáta obecného. Správným výběrem jednotlivých mikrořas s požadovanou  nutričním složením lze ovlivnit celkový stupeň přežití a vitalitu, a tím úspěšnost odchovu plůdku candáta.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout