Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

PlastoCyan

PlastoCyan

Informace o projektu

 • Název: Produkce biologicky rozložitelného polymeru polyhydroxybutyrátu PHB ze sinic cestou kultivace v odpadních vodách
 • Registrační číslo: ATCZ260
 • Poskytovatel grantu: Interreg Rakousko - Česká republika
 • Období: 2021 - 2022
 • Celková dotace (€): 335 365,62

Vedoucí partner

Partneři projektu

Řešitel projektu za MBÚ AV ČR Třeboň

Popis projektu

V  projektu Interreg Plastocyan se zabýváme pěstováním sinic v odpadní vodě pro produkci biomasy, ze které je následně extrahována biodegradovatelná látka - polyhydroxybutyrát. Tento způsob kultivace umožňuje recyklaci živin v odpadovém hospodářství, a zároveň umožní produkci plně odbouratelného bioplastu využitelného např. v obalovém průmyslu. Cílem tohoto ekoinovačního projektu je recyklace vody z městských čistíren splaškových vod stejně tak jako mlékárenských odpadních vod cestou pěstování kultur sinic, které jsou schopny využít obsažené živiny pro produkci biomasy obsahující biologicky odbouratelné polymery jako své zásobní látky.

     
  https://www.at-cz.eu/cz/o-programu

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout