Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

REEGain

REEgain

Informace o projektu

  • Název: Udržitelná biologická recyklace ekologicky problematických látek (prvků vzácných zemin) z elektronického odpadu a vody – REEgain
  • Registrační číslo: ATCZ172
  • Poskytovatel dotace: INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 
  • Pro roky: 2018- 2022
  • Celková dotace (€): 332 497,00

Řešitel projektu

Popis projektu

Cílem tohoto projektu je vytvoření společné česko-rakouské platformy pro vývoj technologie na získávání REEs udržitelným a ekologickým způsobem z odpadu (např. z elektronického odpadu nebo vody) pomocí mikroorganizmů (baktérií, řas a sinic). Prvky vzácných zemin (REEs) jsou kovy, které se vyskytují pouze v malém rozsahu a obtížně se získávají. Jejich široké využití v moderních technologiích, zejména elektronickém průmyslu, potvrzuje zároveň i jejich enormní ekonomický význam. Hlavním producentem REEs je Čína s více než 90% světových zásob. V současné době má Čína téměř zajištěn monopol v těžbě a obchodu s těmito kovy. Import REEs je tak spojen s vysokým rizikem a jejich možná recyklace z průmyslového odpadu v centru zájmu. Jedna z možností recyklace REEs je pomocí mikroorganizmů. V rámci projektu bude studována českými a rakouskými partnery akumulace vybraných REEs a REEs získaných z průmyslového odpadu, jednobuněčnými zelenými řasami (MBÚ Třeboň), baktériemi a extrémofilními mikroorganizmy (IMC Krems).

http://www.at-cz.eu/cz/    

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout