Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

NCK

NCK

Informace o projektu

  • Název: BIOCIRTECH - Biorafinace jako oběhové technologie
  • Dílčí projekt: Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy
  • Registrační číslo: TN01000048
  • Poskytovatel grantu: TAČR - NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE
  • Pro roky: 2019 - 2020
  • Celková dotace (Kč): 14 794 000,00

Garant projektu

Řešitel projektu

Popis projektu

Národní centrum kompetence (NCK) BIOCIRTECH se zabývá zpracováním biomasy mikrobiální, rostlinné, živočišné i odpadní pomocí chemických, biochemických i fyzikálních procesů za účelem získání cenných produktů s vysokou přidanou hodnotou využitelných v potravinářství, zemědělství, zpracovatelském i energetickém průmyslu.
Cílem centra je vytvářet nové produkty z obnovitelných zdrojů zpracované environmentálně šetrnými technologiemi s přihlédnutím k aktuálním společenským tématům (potravinová udržitelnost, využívání přírodních zdrojů, udržitelná energetika).

Za biorafinaci respektující zásady oběhového hospodářství lze považovat využití primární suroviny pomocí biochemických, chemických či fyzikálních metod, s cílem získávání cenných a společností žádaných produktů (nových materiálů, biologicky aktivních složek, bioplastů, detergentů, léčiv, energeticky využitelných odpadů apod.). Tyto produkty mohou konkurovat obdobným výrobkům běžné produkce, nebo představovat nové produkty, které mohou být vyrobené pouze na biologické bázi. Výhodou je, že odpad z jedné technologie může představovat vstupní surovinu pro další technologické využití. Lze předpokládat, že toto postupné propojení primárních a sekundárních surovinových či odpadových vstupů ve svém důsledku umožní ekonomicky racionalizovat ceny jednotlivých výrobků.
FŽP se v rámci NCK BIOCIRTECH podílí na čtyřech dílčích projektech: 01. Zpracování živočišných odpadů, 03. Modifikace řasových kmenů za účelem zvýšení obsahu mastných kyselin a karotenoidů a vývoj metod pro jejich efektivní izolaci z biomasy, 04. Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy a 05. Technologie pro využití odpadní biomasy.

	logo TA ČRhttp://biocirtech.cz/

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout