Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 
http://www.at-cz.eu/cz/

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace (tis. €)

Popis projektu

ATCZ15

 

 

 

 

2017 - 2019

 

 

 

 

 

Společné česko-rakouské centrum řasových biotechnologií

Gemeinsames tschechisch-österreichische Zentrum für Algenbiotechnologie

řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie

Více o průběhu projektu

 

Celkem € 348 979.20

ERDF € 296 632.32

SR € 52 346.88

 

 

 

Hlavním úkolem tohoto společného projektu je zlepšit a posílit kapacity v oblasti výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného České-rakouského centra řasovým biotechnologií. Projekt se zabývá produkcí hodnotných látek (bioetanol a škrob) z mikrořas s využitím biotechnologií a genetického inženýrství. Projekt je specificky zaměřen na základní výzkum geneticky modifikovaných sinic (cyanobakterií), jako specifických producentů uhlík-neutrálních zdrojů etanolu a škrobu od laboratorního měřítka až po pilotní kultivaci ve fotobioreaktoru. Získaný bioetanol a škrob mohou být použity jako bioenergetické zdroje (transportní paliva) a jako suroviny pro chemické nebo farmaceutické technologie. To přispěje k budoucí vyšší nezávislosti na fosilních zdrojích, stejně jako ke snížení množství atmosférického CO2 a zároveň nebudou konkurovat potravinářským plodinám, jako je tomu u jiných biopaliv. Projekt je v úrovni základního výzkumu a je zcela inovativní - žádné jiné výzkumné skupiny v obou regionech nepracují v oblasti produkce těchto cenných látek ze sinic. Obě partnerská pracoviště chtějí prostřednictvím projektu začít pravidelnou spolupráci v oblasti biotechnologií pro udržitelný rozvoj a výměnu vědomostí mezi výzkumnými pracovníky, lektory a studenty. Výsledky projektu budou publikovány. Více informací o projektu v českém jazyce ZDE►    TISKOVÁ ZPRÁVA► 

                                    

 

Algenetics – průběh projektu 2018-2019

Kultivace a optimalizace růstového režimu pro původní typ Synechocystis PCC 6803 byla testována na různých fotobioreaktorech v objemech od 100 ml do 100 litrů. Testovali jsme také možnost kultivace v 20-L panelového fotobioreaktoru s plně automatizovaným růstovým režimem pro možnou kultivaci transformantů. Dále byly provedeny různé růstové testy s cílem vyvolat nadprodukci zásobních sloučenin (glykogen) v podmínkách nutričního stresu a zvýšené salinity. Hlavním cílem tohoto projektu je zkonstruovat a otestovat transformanty Synechocystis pomocí genové manipulace, která nadprodukuje bioetanol na média, nebo glykogen a škrob v biomase jako zdroj vysoce energetických sloučenin. Rakouské partneři připravovali plně segregované transformanty Synechocystis. Připravili již tři série transformantů: (i) transformanty s nadměrně exprimovanými geny glgC k nadprodukci glukózo-pyrofosforylázy, (ii) transformanty s nadměrně exprimovanými geny pro glykogen syntázy glgA1, glgA2 za vzniku zvýšeného množství glykogenu, (iii) transformantů s vyměněným eukaryotickým větvením enzymu glgB pro produkci polysacharidu podobného škrobu místo glykogenu, (vi) transformanty s nadměrně exprimovanými geny Pyruvát dekarboxylázy (pdc) a alkoholdehydrogenázy (adh) pro nadprodukci etanolu. Tyto transformanty jsou nyní testovány v třeboňské laboratoři. Duben 2019

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout