Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program TRIO

Informace o projektu

  • Název: Řasové biotechnologie pro potravinářství - příprava proteinů, polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu
  • Registrační číslo: FV10155
  • Pro roky: 2016-2020
  • Celková dotace (Kč): 6 020 000,00

Řešitel projektu

Popis projektu

Hlavním cílem široce interdisciplinárního projektu je vyvinout nový biotechnologický postup heterotrofní kultivace unikátních bezchlorofylových klonů mikrořas a následně postupy biorafinace připravit z řasové biomasy širokou škálu bioproduktů – proteinů, polysacharidů, karotenů a dalších bioaktivních látek s vysokou přidanou hodnotou, využitelných zejména v potravinářském, krmivářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Tento postup je unikátní díky využití speciální klonů mikrořas, které jsou metodami mutageneze a fenotypové selekce šlechtěny na absenci chlorofylu a schopnost heterotrofního růstu na levných organických substrátech.

	logo MPD logo MPO Triowww.mpo.cz/cz/podnikani/podpora...

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout