Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

PHOTOMACHINES

Informace o projektu

  • Název: PHOTOMACHINES - Reorganizace fotosyntetických buněk za účelem vysoké produkce terapeutických peptidů 
  • Registrační číslo: CZ.02.01.01/00/22_008/0004624
  • Poskytovatel grantu: OP JAK – Excelentní výzkum
  • Období: 2023 - 2028
  • Celkový rozpočet projektu (CZK): 392 658 273

Hlavní příjemce projektu

Partneři projektu

Řešitel projektu za MBÚ AV ČR Třeboň

Popis projektu

Projekt si klade za cíl odstranit překážky širšího komerčního využití fototrofních mikroorganismů (mikrořas) k produkci cenných látek. S využitím metod metabolického inženýrství a syntetické biologie bude vyvinut koncepčně zcela nový typ fotosyntetických buněčných továren (PHOTOMACHINES), dostatečně produkčních a robustních pro průmyslovou biotechnologii. Primárním cílem je produkce terapeutických peptidů, nicméně budou identifikovány metabolické dráhy pro produkci dalších metabolitů a posléze převedeny do produkčního systému.

Během projektu bude vytvořen systém (fotosyntetická bio-továrna Syn2Cell) pro produkci cenných metabolitů, který bude založen na striktně oddělené fázi růstu od fáze produkce. Modifikované buňky budou v růstové fázi ukládat uhlík a dusík do fykobilizomových světlosběrných komplexů (PBS), které se následně, v produkční fázi rozloží a využijí k produkci bio-produktu. Syn2Cell se bude vyznačovat robustním fotosyntetickým aparátem a stabilním genotypem, upravenými metabolickými drahami ke zvýšení produkce a optimalizovanou redoxní homeostázou. Vývoj systému bude doplněn o screening sekundárních metabolitů sinic s anti-virulentními a anti-proliferačními účinky. Zaměřujeme se na výrobu peptidů s prokázanými terapeutickými vlastnostmi a případně dalších bioaktivních látek, přičemž paralelně probíhá identifikace metabolických drah pro výrobu dalších metabolitů, které budou následně začleněny do produkčního systému. Zároveň bude vyvinut technologický postup kultivace buněčného systému v pilotních objemech v desítkách litrů.

Projekt je zaměřen také na rozvoj syntetické biologie řas, včetně identifikace enzymů důležitých pro cílenou expresi vysoce hodnotných metabolitů s aplikačním potenciálem, jako jsou fotosyntetické pigmenty, například fukoxantin.

Publikování výsledků bude probíhat zcela v souladu s principy Otevřené vědy.

 

   

https://opjak.cz/category/aktuality/spickovy-vyzkum/

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout