Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Inomura, K, Deutsch, C, Wilson, ST, Masuda, T, Lawrenz, E, Bučinská, L, Sobotka, R, Gauglitz, JM, Saito, MA, Prášil, O, Follows, MJ: Quantifying Oxygen Management and Temperature and Light Dependencies of Nitrogen Fixation by Crocosphaera watsonii. mSphere 4(6), e00531-19, 2019.


2019

Mareš, J, Strunecký, O, Bučinská, L, Wiedermannová, J: Evolutionary Patterns of Thylakoid Architecture in Cyanobacteria. Frontiers in Microbiology 10, 277, 2019.


2019

Bučinská, L, Kiss, É, Koník, P, Knoppová, J, Komenda, J, Sobotka, R: The Ribosome-Bound Protein Pam68 Promotes Insertion of Chlorophyll into the CP47 Subunit of Photosystem II. Plant Physiology 176(4), 2931-2942, 2018.


2018

Noda, J, Mühlroth, A, Bučinská, L, Dean, J, Bones, AM, Sobotka, R: Tools for biotechnological studies of the freshwater alga Nannochloropsis limnetica: antibiotic resistance and protoplast production. Journal of Applied Phycology 29(2), 853-863, 2017.


2017

Klotz, A, Georg, J, Bučinská, L, Watanabe, S, Reimann, V, Januszewski, W, Sobotka, R, Jendrossek, D, Hess R, W, Forchhammer, K: Awakening of a Dormant Cyanobacterium from Nitrogen Chlorosis Reveals a Genetically Determined Program. Current Biology 26 (21), 2862–2872, 2016.


2016

Hollingshead, S, Kopečná, J, Armstrong, DR, Bučinská, L, Jackson, PJ, Chen, GE, Dickman, MJ, Williamson, MP, Sobotka, R, Hunter, CN: Synthesis of chlorophyll-binding proteins in a fully segregated Δycf54 strain of the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. Frontiers in Plant Science 7, 292, 2016.


2016

Linhartová, M, Bučinská, L, Halada, P, Ječmen, T, Šetlík, J, Komenda, J, Sobotka, R: Accumulation of the Type IV prepilin triggers degradation of SecY and YidC and inhibits synthesis of Photosystem II proteins in the cyanobacterium Synechocystis PCC 6803. Molecular Microbiology 93, 1207-1223, 2014.


2014

Kopečná, J, Komenda, J, Bučinská, L, Sobotka, R: Long-term acclimation of the cyanobacterium Synechocystis PCC6803 to high light is accompanied by an enhanced production of chlorophyll that is preferentially channeled to trimeric PSI. Plant Physiology 160, 2239-2250, 2012.


2012