Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň


EU HORIZON 2020 - ALGAE4IBD
– from nature to bedside – algae based bio compound for prevention and treatment of inflammation, pain and IBD
https://cordis.europa.eu/project/id/101000501

 

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace
(tis. €)

Popis projektu

N° 101000501, H2020-FNR-2020-2

2021 - 2025

ALGAE4IBD
– from nature to bedside – algae based bio compound for prevention and treatment of inflammation, pain and IBD

řešitelé projektu:
Dr. Dorit Avni  (koordinátor)
Migal Galilee Research Institute Ltd.


RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D
Laboratoř řasové biotechnologie
Mikrobiologický ústav AV ČR - Třeboň

7 500 

Idiopatické záněty střev, včetně tzv. Crohnovy choroby, patří mezi civilizační choroby, jež sužují stále větší procento naší populace. Cílem projektu Algae4IBD je nalézt bioaktivní látky obsažené v řasách a sinicích, které jsou schopny potlačovat zánětlivou reakci a současně zmírnit další nežádoucí jevy vyvolané zánětem. Biomasa řas produkujících takové metabolity bude využita k přípravě funkčních potravinových doplňků sloužících k léčbě a prevenci střevních zánětlivých onemocnění. Mezinárodní tým vedený izraelskými kolegy zahrnuje vědce z 21 evropských zemí s různými expertízami od chemie přírodních látek, přes farmakologické aplikace a administraci léčiv až po přípravu a funkčních potravin.