Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň


EU HORIZON 2020 - ERC Synergy Grant - projekt "PhotoRedesign"

https://erc.europa.eu/news-events/magazine/erc-2019-synergy-grants-examples

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace
(tis. €)

Popis projektu

854126

2020 - 2025

PhotoRedesign

řešitelé projektu:
Prof. Dr. Dario Leister (koordinátor)
- Ludwig-Maximilians-Universität, Munich
Prof. Dr. Josef Komenda - Akademie věd České republiky, Třeboň
Prof. Dr. C. Neil Hunter - University of Sheffield, Sheffield

 

 

2 498 861

Fotochemické světelné reakce oxygenní fotosyntézy probíhají na dvou velkých proteinových komplexech nazývaných fotosystém I a fotosystém II, které absorbují fotony a využívají jejích energii pro vytvoření protonového gradientu a redukční síly nezbytné pro fixaci CO2. Různé fototrofní organismy vyvinuli odlišné světlosběrné systémy (antény) pro zachycení a přenos energie fotonů do reakčních center fotosystémů. Celková účinnost světelných reakcí (ve smyslu podílu dopadající světelné energie přeměněné na chemickou energii) je asi jen 15 %, a pouze část z toho je zabudována do biomasy během fixace CO2. Zásadní vylepšení není proveditelné konvenčními přístupy, a proto je naléhavě potřeba nových konceptů a metod posílení světlosběrné a fotochemické kapacity fotosyntézy. Obecným cílem projektu je navrhnout a zkonstruovat světelné reakce, které mohou zachycovat a bezpečně konvertovat energii rozšířeného solárního spektra, a to pomocí syntetické biologie, tzv. adaptivní laboratorní evoluce, kombinováním fotosystémů různých organismů a využitím nově navržených antén. Více k projektu zde►