Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Právě probíhá

ak. mal. Jitka Štenclová

Jitka Štenclová je členkou Umělecké besedy a žije a tvoří v Praze. V letech 1968-1972 vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, konkrétně malbu u Aloise Vitíka a v letech 1972-1977 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor textil u Bohuslava Felcmana. Její tvorba byla představena na mnoha samostatných i kolektivních výstavách doma, např. v roce 2009 v Mánesu i v zahraničí: Londýn 1972, Annency 1978, Brusel 1985, Göteborg 1989, Hamburk 2009 a.j. Její tvorba je součástí stálých expozic v Národní galerii v Praze, v Powerhouse australského Sydney i v královských sbírkách belgického Musées Royaux d´Art et d´Histoire v Bruselu. V roce 1982 získala druhou cenu na III. Quadrienále uměleckých řemesel v Erfurtu a v roce 2005 byla vyznamenána Cenou Audabia: Paprsky humanity za významný přínos k projektu „Uměním ke svobodě“ zaměřeném na děti z dětských domovů. Jitka Štenclová je pravidelnou přispěvatelkou humanitárních aukcí (Konto bariéry aj.) Je manželkou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. a matkou čtyř dětí. Má jedenáct vnoučat. Více na http://www.jitkastenclova.com/ 

 

                                          

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné výstavy

Doris Windlin - "Pohledy"

Doris Windlin se narodila a vyrůstala ve Švýcarsku. Na přelomu 80. a 90. let absolvovala umělecký  seminář  v Luzernu  a  poté studovala na  Fakultě výtvarných  umění  v Brně. Je autorkou několika oceněných dokumentárních filmů a v současné době žije a tvoří střídavě v Karlových Varech a v kantonu Obwalden www.atelier-doris.cz 

 

                                          

Horňácko                                                                Irsko, 2012                                                               Čechy a Morava

Petr Ettler - "Obrazy z Třeboňska"

Petr Ettler, narozen 1947 v Praze. V dětství veden akad. malířem P. Kameníčkem, později akad. malířem J. Karlinským. Vyšel z tvorby francouzských impresionistů, inspirací mu jsou díla Chramosty a Líbala. Je členem Sdružení výtvarníků www.obrazy.ettler.net

 

                                        

 

 

Michal Singer - "Obrazy"

  Michal Singer (nar. 1959)

Jeden z nejvýraznějších umělců dnešní doby, který se na pozici respektovaného autora vypracoval díky svébytnému stylu a enormní energii. Realizuje se v malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitém umění. Věnuje se i psaní originálních esejistických, básnických a prozaických textů filozofického zaměření. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných státních a veřejných institucí, například ve stálé sbírce současného umění NG ve Veletržním paláci. Současně patří k vyhledávaným autorům mezi soukromými sběrateli. V roce 2003 ho výtvarně - teoretická porota časopisu Pars ocenila jako nejlepšího výtvarníka České republiky. O pět let později byl nominován Národní galerií na cenu pro nejlepšího umělce Evropy (Sovereign European Art Prize). V roce 2009 získal čestné uznání v soutěži Grafika roku, letos svůj úspěch zopakoval. K jednadvacátému výročí nakladatelství Argo ilustroval knihu helénistického básníka Apollónia Rhodského Argonautika, před dvěma lety vydal společně s dekadentním básníkem K. H. Krchovským originální knihu ilustrovaných básní Singer/Krchovský.

 

 

                                            

Sletovaná, 2013                                                             Nádraží, akryl na plátně, 2012-13                                 Zámečník, 2013