Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Právě probíhá

 

ak. mal. Miroslav Konrád

Narozen 1945 v Českých Budějovicích. Pracuje v oblasti olejomalby, akvarelu a artprotisu. Vystavoval ve Švýcarsku, Německu, Francii, v USA, v Kanadě, v Itálii, v Rakousku, v Polsku, v Chorvatsku a Brazílii. Svými obrazy je zastoupen jak v soukromých, tak státních sbírkách v České republice i ve světě.V roce 1996 získal 1. cenu francouzského města Saint-Malo za akvarel Solidor en Peinture. Roku 2000 pak obdržel cenu Salvador Dali International. Více zde

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uskutečněné výstavy

malířka Radu Tesaro Kirby

Narodila se v Praze v roce 1979. Své dětství trávila převážně v Praze a Jižních Čechách. V letech 1986-1997 absolvovala na Lidové škole umění ve hře na klavír, maturovala na střední škole. Od roku 1997 hodně cestovala, v některých zemích i delší dobu žila, jako Nový Zéland, Německo a Kanada. V Německu studovala jazyky, žila ve dvou rodinách, pořádala menší klavírní koncerty a vážněji se začala věnovat kresbě. Byla to její první velká životní zkušenost mimo domov, což jí dalo dobrý základ do budoucího života. V letech 1998-99 se vrátila opět do Německa. Cestovala po celém středním a jižním Německu po boku bluesmana, hráli na piano, po ulicích a koncertovali i pro uzavřené společnosti, podílela se na renovacích bluesoveho klubu, interierovém designu a nástěnných malbách. Po více než roce se vrátila zpět do Čech a zanedlouho na to odcestovala na Nový Zéland na další rok. Roku 2001 se rozhodla odletět do Vencouveru, ale cesta byla nakonec ukončena v Torontu, kde se intenzívně věnovala malbě a studovala klasickou malbu a kresbu v MJA (Michael John Angel) studios u italského mistra. Vystavovala v galeriích a klubech. Hrála na klavír nejen po večerech v klubech a restauracích , ale pořádala i koncerty klasické hudby. Od roku 2002 cestovala mezi Prahou a Torontem. V roce 2004 přicestovala z Kanady do africké Zambie. V Zambii žila, tvořila a vystavovala téměř 5 let. Pohodlné žití v Africe jí umožnilo věnovat se intenzívně věnovat malbě, v poslednich letech tvorbu dosti stylizovala. Více zde


ak. mal. Jitka Štenclová

Jitka Štenclová je členkou Umělecké besedy a žije a tvoří v Praze. V letech 1968-1972 vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Praze, konkrétně malbu u Aloise Vitíka a v letech 1972-1977 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor textil u Bohuslava Felcmana. Její tvorba byla představena na mnoha samostatných i kolektivních výstavách doma, např. v roce 2009 v Mánesu i v zahraničí: Londýn 1972, Annency 1978, Brusel 1985, Göteborg 1989, Hamburk 2009 a.j. Její tvorba je součástí stálých expozic v Národní galerii v Praze, v Powerhouse australského Sydney i v královských sbírkách belgického Musées Royaux d´Art et d´Histoire v Bruselu. V roce 1982 získala druhou cenu na III. Quadrienále uměleckých řemesel v Erfurtu a v roce 2005 byla vyznamenána Cenou Audabia: Paprsky humanity za významný přínos k projektu „Uměním ke svobodě“ zaměřeném na děti z dětských domovů. Jitka Štenclová je pravidelnou přispěvatelkou humanitárních aukcí (Konto bariéry aj.) Je manželkou prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc. a matkou čtyř dětí. Má jedenáct vnoučat. Více na http://www.jitkastenclova.com/                                                                                                                                 


Doris Windlin - "Pohledy"

Doris Windlin se narodila a vyrůstala ve Švýcarsku. Na přelomu 80. a 90. let absolvovala umělecký  seminář  v Luzernu  a  poté studovala na  Fakultě výtvarných  umění  v Brně. Je autorkou několika oceněných dokumentárních filmů a v současné době žije a tvoří střídavě v Karlových Varech a v kantonu Obwalden www.atelier-doris.cz 

 

                                                                                                                    

Petr Ettler - "Obrazy z Třeboňska"

Petr Ettler, narozen 1947 v Praze. V dětství veden akad. malířem P. Kameníčkem, později akad. malířem J. Karlinským. Vyšel z tvorby francouzských impresionistů, inspirací mu jsou díla Chramosty a Líbala. Je členem Sdružení výtvarníků www.obrazy.ettler.net

 

                                                                        

 

Michal Singer - "Obrazy"

 Michal Singer (nar. 1959)

Jeden z nejvýraznějších umělců dnešní doby, který se na pozici respektovaného autora vypracoval díky svébytnému stylu a enormní energii. Realizuje se v malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitém umění. Věnuje se i psaní originálních esejistických, básnických a prozaických textů filozofického zaměření. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných státních a veřejných institucí, například ve stálé sbírce současného umění NG ve Veletržním paláci. Současně patří k vyhledávaným autorům mezi soukromými sběrateli. V roce 2003 ho výtvarně - teoretická porota časopisu Pars ocenila jako nejlepšího výtvarníka České republiky. O pět let později byl nominován Národní galerií na cenu pro nejlepšího umělce Evropy (Sovereign European Art Prize). V roce 2009 získal čestné uznání v soutěži Grafika roku, letos svůj úspěch zopakoval. K jednadvacátému výročí nakladatelství Argo ilustroval knihu helénistického básníka Apollónia Rhodského Argonautika, před dvěma lety vydal společně s dekadentním básníkem K. H. Krchovským originální knihu ilustrovaných básní Singer/Krchovský https://www.artlist.cz/michal-singer-5802/

 

                                                  

 

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout