Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Ministerstvo průmyslu a obchodu - Program TRIO

MPO-TRIO (2016-2020)

https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/vyhlaseni-ctvrte-verejne-souteze-v-programu-trio--239644/

Registrační číslo Pro roky Název projektu Celková dotace Popis projektu

FV10155

 

 

 

 

2016-2020

 

 

 

 

 

Řasové biotechnologie pro potravinářství-příprava proteinů,polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu

Ing. Jiří Kopecký, CSc.

Laboratoř řasové biotechnologie

 

 

6 020 000

 

 

 

 

Hlavním cílem široce interdisciplinárního projektu je vyvinout nový biotechnologický postup heterotrofní kultivace unikátních bezchlorofylových klonů mikrořas a následně postupy biorafinace připravit z řasové biomasy širokou škálu bioproduktů – proteinů, polysacharidů, karotenů a dalších bioaktivních látek s vysokou přidanou hodnotou, využitelných zejména v potravinářském, krmivářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Tento postup je unikátní díky využití speciální klonů mikrořas, které jsou metodami mutageneze a fenotypové selekce šlechtěny na absenci chlorofylu a schopnost heterotrofního růstu na levných organických substrátech.