Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

C4Sys - Centrum pro systémovou biologii

http://c4sys.cz/

Registrační číslo Pro roky Název projektu Celková dotace Popis projektu

C4SYS

2016-2019

C4Sys - Centrum pro systémovou biologii

řešitel projektu: prof. RNDr. Josef Komenda, DSc.

Laboratoř fotosyntézy

5 864 000

C4Sys soustřeďuje potenciál znalostí v oblasti systémové biologie a začleňuje rozmanitý výzkum systémové biologie v České republice do evropské infrastruktury pro systémovou biologii ISBE. C4Sys je víceúčelová platforma, která umožňuje rozsáhlý výzkum systémové biologie v České republice a udržuje ji v čele této rychle se vyvíjející oblasti prostřednictvím pevného propojení se zeměmi dominujícími systémové biologii. C4Sys sdružuje 10 výzkumných skupin ze 4 partnerských institucí z ústavů AV ČR (Mikrobiologický ústav, Centrum výzkumu globální změny) i z univerzit (Jihočeská univerzita, Masarykova univerzita). Aktivity výzkumné infrastruktury C4Sys:: 
  • poskytování širokého spektra experimentálních a výpočetních technik potřebných k vybudování a využívání prediktivních map a modelů komplexních biologických systémů sahajících od molekulární úrovně až po úroveň celého organismu.
  • design experimentálních přístupů, umožňujících efektivně získávat data vhodná pro modelování
  • správu relevantních dat, modelů a map.