Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

CYAnobacteria platform Optimised for bioproduction – CYAO

http://bandi.miur.it/bandi.php/public/fellowship/id_fellow/148153​

Pro roky Název projektu Celková dotace Popis projektu
2017-2020

Characterisation of the photosynthetic performance of metabolically engineered cyanobacterial strains

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

24 425,00 EUR
Limnological analysis and characterization of algal photosynthetic pigment with special reference to their carotenoids composition based on HPLC analysis.