Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Koskela, MM, Skotnicová, P, Kiss, E, Sobotka, R: Purification of Protein-complexes from the Cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 Using FLAG-affinity Chromatography. Bio-protocol 10(10), e3616, 2020.


2020