Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Crepin, A, Cunill-Semanat, E, Kuthanová Trsková, E, Belgio, E, Kaňa, R: Antenna Protein Clustering In Vitro Unveiled by Fluorescence Correlation Spectroscopy. International Journal of Molecular Sciences 22(6), 2969, 2021.


2021