Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Členové dozorčí rady ALGATECH:

  • Ing. Václav Rejholec, CSc. (Zentiva, a.s.), předseda DR
  • Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Biologické centrum AVČR, v.v.i., České Budějovice), místopředseda DR
  • Doc. RNDr. Jitka Klimešová, CSc. (Botanický ústav AVČR, v.v.i., Třeboň), členka DR

Činnost dozorčí rady:

  1. dohlíží nad hospodařením Centra
  2. schvaluje výroční zprávu Centra
  3. navrhuje změnu struktury a rozpočtu Centra
  4. navrhuje odvolání vedoucího Centra