Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Letní škola ALGATECH 2019 

Centrum ALGATECH - Mikrobiologický ústav Třeboň - Opatovický mlýn, 8. července - 26. července 2019

 

REGISTRACE

DEADLINE 23. května 2019

Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., výzkumné pracoviště v Třeboni otevírá třetí ročník mezinárodní letní školy pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Naším cílem je ukázat studentům, jak se pracuje ve výzkumné instituci, která je světově uznávaným pracovištěm základního a aplikovaného výzkumu.

• Pro studenty jsou připraveny skutečné vědecké projekty na základě preferencí. Studenti stráví svůj čas praktickým projektem pod dohledem kvalifikovaných odborníků s využitím moderního vybavení v našich rekonstruovaných laboratořích.
  Na pracovišti v ústavu jsou k dispozici konfokální mikroskopy, průtoková cytometrie, MS-TOF a další zařízení.
• Studenti obdrží potvrzení o účasti na letní škole ALGATECH.
• Ubytování je zajištěno na místě zdarma, pokoje budou obsazovány až po třech studentech.
Stravování není zajištěno, ale v areálu centra jsou k dispozici kuchyňky nebo bude možné se stravovat v nedaleké Třeboni.   

PROGRAM►

Název projektu Vedoucí projektu
Cultivation of microalgal cultures in waste water in pilot-scale outdoor trials to enhance biological activity ► João Câmara Manoel, MSc. 
Copper sensitivity in Ostreococcus taurii ►  Meri Eichner, Ph.D.
Iron scavengers - dynamics of siderophore production in cyanobacterium Leptolyngbya sp. ► Mgr. Tomáš Galica
Screening of cyanobacterial metabolites for anti-virulence activity ► Kumar Saurav, Ph.D.
Role of carotenoids in the thylakoid membrane structure and organization in cyanobacteria Synechocystis PCC 6803 mutants ► MSc. Myriam Canonico
Interplay between photosynthesis and the production of chlorophyll ► Éva Kiss, Ph.D.
Do algae grow in heavy water? ► Mgr. Veronika Kselíková         
Cell cycle of unicellular N2 fixing cyanobacteria Crocosphaera watsonii and Cyanothece sp. ATCC51142 ► Takako Masuda, Ph.D.

Termíny, požadavky a organizace

 • Letní škola se bude konat od 8. července do 26. července 2019.
 • Letní školy ALGATECH se mohou zúčastnit pouze studenti středních a vysokých škol (Bc. a Mgr.), kteří dovršili 18. let.
 • Od přihlášených studentů očekáváme dobrou znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 • Preferováni budou studenti, kteří se letní školy ALGATECH ještě neúčastnili.
 • V ojedinělých případech a po předchozí domluvě se lze ubytovat již o den dříve, tedy v neděli 7. července. 
 • V pondělí 8. července od 8:00 do 12:00 proběhne registrace, odpoledne bude následovat představení Centra ALGATECH, školení BOZP a oficiální zahájení Letní školy.
 • V úterý 9. července odstartuje práce na jednotlivých projektech.
 • Práce bude probíhat v 1 – 2 členných týmech.
 • Letní škola bude ukončena ve čtvrtek 26. července závěrečnými ústními prezentacemi výsledků, závěrečnou diskuzí a předáním certifikátů. Následovat bude večírek na rozloučenou. Odjezd bude možný i následující den.

 

Registrace:

 • z projektů, které jsou k dispozici si vyberte hlavní a náhradní projekt (pro případ, že by hlavní projekt byl obsazen).
 • zaregistrujte se prostřednictvím on - line registrace nejpozději do 15. května 2019.
 • V rámci CV v anglickém jazyce  nám prosím sdělte Váš studijní obor a Vaši Skype adresu. Předem vybraní studenti budou kontaktováni a absolvují krátký pohovor. Poté proběhne závěrečný výběr studentů.
 • do 31. května 2019 budete informováni, zda jste byli vybráni na hlavní či náhradní projekt.
 • vybraným studentům budou zaslány informace o podmínkách účasti, zvací dopis a ostatní dokumenty prostřednictvím uvedených e-mailových adres. 
Kontakt:  MSc. Myriam Canonico,Laboratoř fotosyntézy, canonico@alga.cz, +420 384 340 442/464. V případě otázek týkajících se vědeckých projektů kontaktujte přímo lektory odpovědné za jednotlivé projekty.
 
(Foto: Ivan Emr, Lenka Moravcová, Markéta Stefanová, Richard Lhotský)