Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Jméno:Mgr. Tereza Fábryová
Laboratoř řasové biotechnologie
Skupina Jiřího Kopeckého
Telefon:+420 384 340 458
E-mail:fabryova(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Ph.D. student
Místnost414

Hlavní oblasti zájmu

 
V průběhu mého magisterského studia jsem zkoumala vliv různých abiotických a biotických stresorů na kořeny vyšších rostlin a studovala jejich obranné reakce. Jako Ph.D. student se v současnosti zabývám výzkumem, vývojem, optimalizací a aplikací metody protiproudé chromatografie pro získávání vysoce cenných látek z mikrořas a zkoumáním jejich biologické aktivity.

 

Metody

 
Protiproudá chromatografie (CCC), vysoko účinná kapalinová chromatografie (HPLC UV-DAD), izolace přírodních látek a testování jejich bioaktivních vlastností.

 

Vědecká kariéra

 • 2016–dosud Odborný pracovník VaV v laboratoři řasové biotechnologie, Mikrobiologický ústav Akademie věd České Republiky (Centrum Algatech)

Vzdělání

 • 2016–dosud Ph.D. se specializací Farmakognosie a toxikologie přírodních látek, Univerzita Karlova, Hradec Králové, školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, PhD.
 • 2014–2016 Mgr. v oboru Fyziologie rostlin, Univerzita Komenského v Bratislavě, školitel: RNDr. Marek Vaculík, PhD.

Nejvýznamnější vědecké projekty

 • 2018–2019 Technologická agentura České republiky, program Zéta (TJ01000013) – Vývoj a aplikace protiproudých separačních technik pro izolaci esterů astaxantinu z biomasy mikrořas – hlavní řešitel
 • 2017–2019 Grantová agentura Univerzity Karlovy (1134217) – Fytochemická analýza a biologická aktivita řasy Haematococcus pluvialis – hlavní řešitel

Konference – výběr z nejdůležitějších přednášek (celkem 6)

 • Fábryová T., Cheel J., Tůmová L., Kubáč D., Hrouzek P., Kopecký J. 2019. One-Step isolation of lutein from green microalgae (Chlorella vulgaris) by high performance countercurrent chromatography, 9th Postgraduate and 7th Postdoc Conference, FaF UK, Hradec Králové, Česká republika.
 • Fábryová T., Cheel J., Tůmová L. 2018. Use of HPCCC for isolationg astaxanthin esters from microalgae Haematococcus pluvialis, 8th Postgraduate and 6th Postdoc Conference, FaF UK, Hradec Králové, Česká republika.
 • Fábryová T., Cheel J., Tůmová L. 2017. Extraction, Isolation, Identification and Biological Assessment of Astaxanthin Esters, 7th Postgraduate and 5th Postdoc Conference, FaF UK, Hradec Králové, Česká republika.
 • Fábryová T., Vaculík M. 2016. Physiological and anatomical changes of maize roots (Zea mays (L.)) grown at continuous irradiance combined with different stress stimuli, Študentská vedecká konferencia Prif UK 2016, Bratislava, Slovenská republika.

Výběr z nejvýznamnějších posterů (celkem 3)

 • Cheel J., Fábryová T., Kubáč D., Hrouzek P., Tůmová L., Kopecký J. 2018. Application of a multi-injection HPCCC method for obtaining lutein from yellow Chlorella sp. biomass, 2nd International Conference on Bioresource Technology for Bioenergy, Bioproducts and Environmental Sustainability (BIORESTEC), Sitges, Španělsko.
 • Nováková M., Cheel J., Fábryová T., Hrouzek P., Tůmová L., Kopecký J. 2018. Separation of myxoxanthophyll from cyanobacterium Synechocystis sp. by high performance countercurrent chromatography, 10th International Conference on Countercurrent Chromatography, Braunschweig, Německo.
 • Berne N., Bistaz F., Fábryová T., Bailleul B, Cardol P. 2016. The peculiar NPQ regulation in the pinguiophyte Phaeomonas sp. challenges the xanthophyll cycle dogma, 17th international congress on photosynthetic research, Maastricht, Holandsko.

Mezinárodní spolupráce

 • Prof. Paula Cristina Branquinho de Andrade, Prof. Patrícia Carla Ribeiro Valentão (Department of Chemical Sciences, Faculty of Pharmacy, Portugalsko)
 • Dr. Pierre Cardol, Dr. Benjamin Bailleul (Department of Life Sciences, Faculty of Sciences, University of Liège, Belgické království)

Pedagogická činnost

 
03/2018–06/2018 Vedení odborných praktik na Karlově Univerzitě, Česká republika (kurz Praktické cvičení z farmakognosie)
 

Další aktivity

 
Ve volném čase ráda venčím psy z útulku, fotografuji, píši básně, příp. hraji na zobcovou flétnu.
 

Dobrovolnictví

 • 2017–2018 Dobrovolnictví pro seniory, ADRA, České Budějovice, Česká republika
 • 2013–2016 Ochrana životního prostředí, Zelená hliadka, Bratislava, Slovensko