Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Program Iniciativy Společenství Interreg IIIA, Česká republika - Rakousko

http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/Predchozi-programova-obdobi/Programy-2004-2006/Iniciativy-Spolecenstvi/Interreg-IIIA-CR-Rakousko/Dokumenty

Registrační číslo Pro roky Název projektu Celková dotace (tis. Kč) Popis projektu
CZ.04.4.83/4.2.00.1/0142 2005 - 2007

Inkubátor pro řasové biotechnologie - Česko - rakouské partnerství pro vědu

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

Celkem  13 140

 ERDF 7 140        SR 6 000

Výše zmíněný projekt umožnil vybudování nového komplexu laboratoří napojeného na hlavní budovu Mikrobiologického ústavu v Třeboni. Nová budova je vybavena laboratorními přístroji a zařízením zakoupeným z prostředků projektu. Laboratoře budou využívány pro společný výzkum v oboru biomedicínckých a biotechnologických využití fotosyntetických mikroorganismů (řas a sinic). Partneři programu: vysoká škola IMC Fachhochschule Krems, Institut fyzikální biologie Jihočeské univerzity a Ústav systémové biologie a ekologie Akademie věd České republiky Nové Hrady. Ve spolupráci s partnery v Nových Hradech byl vytvořen bio-technologický mikroregion Třeboňsko - Novohradsko.