Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
Jméno:Mgr. Dominika Činčárová
Laboratoř fotosyntézy
Skupina Ondřeje Prášila
Telefon:+420 384 340 443
E-mail:cincarova(at)alga.cz
Pracovní zařazení:Ph.D. student

Hlavní oblast zájmu

 

Na počátku mého doktorského studia jsem se zabývala metabolickou studií biotechnologicky potenciálních mikrořas v autotrofních a heterotrofních podmínkách a jejich konverzích. Nyní je mým primárním vědeckým zájmem studium degradačních produktů chlorofylu, především Pheophorbidu A a jejich potenciální antimikrobiální aktivita.

 

Metody

 

Pigmentová extrakce, základní ovládání semi-preparativní LC a HPLC/MS technik, PCR, antibakteriální testování

 

Vědecká kariéra

  • 2016–dosud Odborný vědecký pracovník

Vzdělání

  • 2016-dosud Ph.D. se specializací Experimentální biologie rostlin, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, školitel: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D.
  • 2015 Mgr. v oboru Biologie, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika, školitel: doc. Martin Hromada, Ph.D.
  • 9’ 2014 – 2’ 2015 Certifikát z programu Erasmus+ se specializací biologie, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika
  • 6’ 2014 – 9’ 2014 Certifikát z programu LLP/Erasmus se specializací hydrobiologie, Hydrobiologický ústav AVČR, České Budějovice

Pedagogická činnost

  • 2018 Praktická cvičení z fyziologie rostlin – součást pedagogického týmu
  • 2017 Letní škola ALGATECH, Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň – školitelka projektu – Dynamické změny v kompozici pigmentů v zelené řase Parachlorella kessleri při autotrofních a heterotrofních kultivačních podmínkách a jejich konverzích

Další aktivity

 

Všeobecně se zajímám o umění a ruční tvorbu jako je vyšívání, šití, malování, modelování keramiky apod. Mezi mé záliby patří i amatérské fotografování, turistika, cykloturistika a tanec.

 

Dobrovolnictví

 

Rada jsem součástí terénních projektů, které se úplně netýkají mého vědeckého zaměření, ale doplňují mé biologické vzdělání. Například jsem byla v rámci kurzu polární ekologie na Svalbardu nebo také v Řecku na mezioborové exkurzi, která byla zaměřená především na botaniku a zoologii dané oblasti.