Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Zveme Vás…                        

na pravidelné prohlídky areálu Opatovického mlýna, kde sídlí Centrum ALGATECH - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

V pracovních dnech a za příznivého počasí každé úterý, od června do konce září, od 15 hodin. Sraz u vrátnice centra.

Prohlídka je bezplatná.