Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace 2008 - 2015
http://www.opvavpi.cz 

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu Celková dotace Popis projektu

CZ.1.05/2.1.00/19.0392

2015

ALGAMIC

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

22 525 000

ERDF 19.146.250      SR 3.378.750
Cílem projektu OP VaVpI je posílení a rozvoj všech výzkumných programů Centra Algatech, a to skrze možnost realizovat dvě nové aktivity – Subcelulární biologii a Metabolomiku řas a sinic.
ED2.1.00/03.0110 2011-2014

 Centrum řasových biotechnologií Třeboň (ALGATECH)

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

133 220 578

ERDF 113.237.491,3      SR 19.983.086,7

Celkovým cílem projektu byla integrace a koordinace výzkumných kapacit s cílem vytvoření a dalšího rozvoje technologických platforem v oblasti řasových biotechnologií. Dílčí cíle projektu byly následující: 1) Vyvinout nové typy kultivačních zařízení a postupy pro vysoce produktivní a ekonomickou masovou produkci mikrořas v autotrofním režimu včetně jejího zpracování a frakcionace. 2) Vyvinout a používat nové přístroje a metody pro monitorování růstu mikrořas. 3) Rozvíjet výzkum procesu fotosyntézy u řas a sinic. 4) Rozvinout a aplikovat metodické postupy heterotrofní fermentace při produkci řasové biomasy a jejího zpracování včetně frakcionace a izolace cenných látek pro výrobu potravních doplňků, krmiv a dalších aplikací. 5) Výchova a příprava odborníků pro vlastní výzkum v Centru Algatech i pro výzkumnou a aplikační sféru v ČR.