Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

STUDIUM CYTOTOXICITY SINIC K LIDSKÝM BUŇKÁM IN VITRO

Jako cytotoxiny jsou definovány látky, jejichž efekt se projevuje na úrovni jednotlivých buněk. Zpravidla narušují určitou sub-celulární strukturu či blokují některé enzymatické procesy v buňce, což může mít za následek buněčnou smrt. Cytotoxiny mohou působit toxicky na celý organismus nebo selektivněji na určitou skupinu buněk a mohou být využitelné například v léčbě rakoviny.

V rámci tohoto výzkumného směru se zabýváme výskytem cytotoxických látek v různých ekologických skupinách sinic (především půdní a bentické sinice) a snažíme se charakterizovat nové chemické struktury zodpovědné za toxický efekt a určit mechanismus poškození buněk. Jedním z řešených témat je též vyvinutí metodiky pro monitoring cytotoxicity pomocí lidských buněčných linií. Příklady sinicových metabolitů objevených v naší laboratoři jsou lipopeptidy puwainaphycin F a muscotoxin A. Naše výzkumy prokázaly, že tyto látky způsobují permeabilizaci cytoplasmatické membrány a následnou nekrózu lidských buněk in vitro. V současnosti se zabýváme jejich výskytem a toxikologickým rizikem.

Lidé: Pavel Hrouzek, Kateřina Voráčová (buněčná biologie), Jan Hájek (HPLC-MS), Tomáš Galica (genom search), Kateřina Delawská; externě: Jan Mareš, Andreja Kust

 

Schéma postupu při vyhledávání a izolaci sinicových látek.

 

Graphical abstract (Hrouzek et al., 2016. Cytotoxicity evaluation of large cyanobacterial strain set using selected human and murine in vitro cell models. Ecotoxicology and Environmental Safety 124: 177-185.)