Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň
 

Národní program udržitelnosti I (2013-2020)

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/npu-i-lo-1?highlightWords=NPU

Registrační číslo Pro roky Název projektu Celková dotace Popis projektu
LO1416 2015-2019

ALGATECH plus

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

113 000 000
Předmětem projektu je realizace výzkumné agendy Centra orientované převážně na základní výzkum a doplňkově na výzkum aplikovaný. Takto koncipovaný předmět projektu ALGATECH plus zásadním způsobem podpoří udržitelnost NC a bude tak možno plnohodnotně následovat účel zřízení Centra jako takového, a především zabezpečit jeho provozní rozvoj. Výzkumná agenda projektu ALGATECH plus bude členěna do vzájemně provázaných výzkumných programů (VP), které definují pracovní balíčky (WP) jak základního, tak aplikovaného výzkumu.