Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Granty a spolupracující výzkumné skupiny

Granty

  1. MŠMT ME 104 (2006-2007): Studie odpovědi reparačně-deficientních kmenů řasy Chlamydomonas reinhardtii na DNA poškození ve vztahu k regulaci buněčného cyklu. Řešitel V. Zachleder
  2. GAČR 204/06/0102 (2006-2008): Regulace mitosy rostlinně specifickou cyklin-dependentní kinasou typu B u zelené řasy Chlamydomonas reinhardtii. Řešitel K. Bišová
  3. GAAV A500200614 (2006-2010): Regulace jaderného dělení kinázou WEE1 na modelu zelené řasyChlamydomonas reinhardtii. Řešitel K. Bišová
  4. GAAV M200200971 (2009): Studium role kináz CDKB a WEE1 v buněčném cyklu mechu Physcomitrella patens, Řešitel K. Bišová
  5. GAČR 204/09/0111 (2009-2011): Příprava teplotně sensitivních mutantů buněčného cyklu u zelené řasyChlamydomonas reinhardtii. Řešitel K. Bišová
  6. GAČR P501/10/P258 (2010-2012): Účast fosfatáz na regulaci CDK v G2/M fázi buněčného cykluChlamydomonas reinhardtii. Řešitel M. Čížková

Spolupracující výzkumné skupiny:

Eliška Gálová, Andrea Ševčovičová (Comenius University
Masaaki Umeda (Nara Institute of Science and Technology
James G. Umen (Donald Danforth Plant Science Center)
Mitsuyasu Hasebe (Institute of Basic Biology)

Róbert Dóczi (Agricultural Research Institute