Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 Technologická agentura České republiky

http://www.tacr.cz

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu Celková dotace 
Popis projektu

FV10155

2016-2020

Řasové biotechnologie pro potravinářství-příprava proteinů,polysacharidů a karotenů heterotrofní kultivací mikrořas se sníženým množstvím chlorofylu

Ing. Jiří Kopecký, CSc.

Laboratoř řasové biotechnologie

6 020 000

Hlavním cílem široce interdisciplinárního projektu je vyvinout nový biotechnologický postup heterotrofní kultivace unikátních bezchlorofylových klonů mikrořas a následně postupy biorafinace připravit z řasové biomasy širokou škálu bioproduktů – proteinů, polysacharidů, karotenů a dalších bioaktivních látek s vysokou přidanou hodnotou, využitelných zejména v potravinářském, krmivářském, kosmetickém a farmaceutickém průmyslu. Tento postup je unikátní díky využití speciální klonů mikrořas, které jsou metodami mutageneze a fenotypové selekce šlechtěny na absenci chlorofylu a schopnost heterotrofního růstu na levných organických substrátech. 

TJ01000013

2018-2019

Vývoj a aplikace protiproudých separačních technik pro izolaci esterů astaxantinu z biomasy mikrořas

Mgr. Tereza Fábryová

Laboratoř řasové biotechnologie

2 007 990

Cílem projektu je vytvořit efektivní platformu pro výzkum, testování, výrobu a komercionalizaci čistých esterů astaxantinu (AXTe) z řasové biomasy. S naplněním tohoto cíle je pak přímo spojen vývoj a komercializace protiproudých separačních (CCS) metod pro přípravu těchto sloučenin ve větším měřítku, a tuto techniku do skončení projektu ověřit v provozních podmínkách. Dále pak zabezpečit patentovou ochranu nově vyvinuté separační technologie a know-how, realizovat nově vzniklé technologie získané aplikovaným výzkumem a zahájit v průběhu řešení projektu výrobu čistých AXTe. 

 

TA03011027

 

2013-2016

Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega - 3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

Ing. Jiří Kopecký, CSc.

Laboratoř řasové biotechnologie

2 000 000

 

Projekt řeší využití nových zdrojů lipidů s vysokým obsahem zdravotně prospěšných polynenasycených mastných kyselin (PUFA) OMEGA-3 typu, kdy místo rybího oleje jsou jako jejich původci využity mikroorganismy, zejména biotechnologicky produkované eustigmatofitní mikrořasy s nutričně vyváženým obsahem PUFA a dalších látek s antioxidačními účinky.