Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Brányiková, I, Maršálková, B, Doucha, J, Brányik, T, Bišová, K, Zachleder, V, Vítová, M: Microalgae – Novel highly efficient starch producers. Biotechnology and Bioengineering 108(4), 766-776, 2011.


2011
Skřivan, M., Skřivanová, V., Dlouhá, G., Brányiková, I., Zachleder, V., Vítová, M.: The use of selenium-enriched alga Scenedesmus quadricauda in a chicken diet. – Czech Journal of Animal Science 55 (12), 565-571, 2010.
2010
Umysová, D., Vítová, M., Doušková, I., Bišová, K., Hlavová, M., Čížková, M., Machát, J., Doucha, J., Zachleder, V.: Bioaccumulation and toxicity of selenium compounds in the green alga Scenedesmus quadricauda. – BMC Plant Biology 9, 58, 2009.
2009
Doušková, I., Doucha, J., Lívanský, K., Machat, J., Novák, P., Umysová, D., Zachleder, V., Vítová, M.: Simultaneous flue gas bioremediation and reduction of microalgal biomass production costs. – Applied Microbiology and Biotechnology 82, 179-185, 2009.
2009
Vítová, M., Hendrychová, J., Čížková, M., Cepák, V., Umen, J.G., Zachleder, V., Bišová, K.: Accumulation, activity and localization of cell cycle regulatory proteins and the chloroplast division protein FtsZ in nthe alga Scenedesmus quadricauda under inhibition of nuclear DNA replication. – Plant Cell Physiology 49 (12), 1805-1817, 2008.
2008
Čížková, M., Píchová, A., Vítová, M., Hlavová, M., Hendrychová, J., Umysová D., Gálová, E., Ševčovičová, A., Zachleder, V., Bišová, K.: CDKA and CDKB kinase from Chlamydomonas reinhardtii are able to complement cdc28 temperature-sensitive mutants of Saccharomyces cerevisiae. – Protoplasma 232, 183-191, 2008.
2008
Cepák, V., Přibyl, P., Vítová, M., Zachleder, V.: The nucleocytosolic and chloroplast cycle in the green chlorococcal alga Scenedesmus obliquus (Chlorophyceae, Chlorococcales) grown under various temperatures. - Phycologia 46(3), 263-269, 2007. IF 1,196
2007
Cepák, V., Přibyl, P., Vítová, M.: The effect of light color on the nucleocytoplasmic and chloroplast cycle of the green chlorococcal alga Scenedesmus obliquus. - Folia Microbiologica 51, 342-348, 2006.
2006
Vítová, M., Hendrychová, J., Cepák, V., Zachleder, V.: Visualization of DNA-containing structures in various species of Chlorophyta, Rhodophyta and Cyanophyta using SYBR green I dye. - Folia Microbiologica 50 (4), 333-340, 2005.
2005
Vítová, M., Zachleder, V.: Points of commitment to reproductive events as a tool for analysis of the cell cycle in synchronous cultures of algae. - Folia Microbiologica 50 (2), 141-149, 2005.
2005
Zachleder, V., Bišová, K., Vítová, M., Kubín, Š., Hendrychová, J.: Variety of cell cycle patterns in the alga Scenedesmus quadricauda (Chlorophyta) as revealed by application of illumination regimes and inhibitors. - European Journal of Phycology 37, 361-371, 2002.
2002
Hendrychová, J., Vítová, M., Bišová, K., Wiche, G., Zachleder, V.: Plectin-like proteins are present in cells of Chlamydomonas eugametos (Volvocales). – Folia Microbiologica 47(5), 535-539, 2002.
2002
Bišová, K., Vítová, M., Zachleder, V.: The activity of total histone H1 kinase is related to growth and commitment points while the p13suc1-bound kinase activity relates to mitoses in the alga Scenedesmus quadricauda. – Plant Physiology and Biochemistry 38(10), 755-764, 2000.
2000