Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 

Česko-rakouská spolupráce při budování společné platformy v chemickém a biologickém přístupu při vyhledávání nových látek s protizánětlivou a protinádorovou aktivitou - BIOPHARM

Registrační číslo Pro roky Název projektu Celková dotace  (tis. €)
Popis projektu
M00140 2009 - 2012

BIOPHARM

řešitel projektu: Ing. Jiří Kopecký, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie

407 140
 
Všeobecným cílem projektu je dosažení globální konkurenceschopnosti euroregionu Silva Nortica v biomedicínských a biotechnologických technikách založených na využití autotrofních mikroorganismů řas a sinic, tkáňových kultur buněčných linií a specifických biotestů.
 
Partners