Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 

 Operační Program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost (OP VpK)
http://www.op-vk.cz

Registrační číslo Pro roky Název projektu Celková dotace  Popis projektu
EE2.3.30.0059 2012 - 2015

ALGAIN

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

35 546 000

Cílem projektu Algain bylo podpořit a akcelerovat tvorbu vědeckých týmů Centra Algatech, Mikrobiologického ústavu AV ČR. Užší cílovou skupinou projektu jsou VaV pracovníci těchto vytvářených týmů. Postdoci, působící v projektu Algain, přenáší do těchto týmů nové impulsy v podobě inovativních metod, postupů a návyků osvojených ze svých předchozích pracovišť i ze stáží ve špičkových zahraničních skupinách, vedou praktické metodické workshopy, organizují postdoktorandská sympozia a v neposlední řadě vyučují studenty.

EE2.3.20.0203 2013 - 2015

 

ALGAMAN

Rozvoj lidských zdrojů výzkumu fotosyntézy a řasových biotechnologií v jižních Čechách

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

 22 036 000 Projekt je realizován Mikrobiologickým ústavem AV ČR - pracoviště Třeboň a Jihočeskou univerzitou v Č. Budějovicích, resp. její Přírodovědeckou fakultou. Partneři tímto projektem navazují na dosavadní spolupráci a vlastní výzkum v oblasti fotosyntézy a řasových biotechnologií. Projekt komplexně řeší potřeby 4 cílových skupin (seniorní a začínající vědci, doktorandští studenti a bakalářští + Mgr. studenti).
EE2.3.35.0001 2014 - 2015
 
ScienceZOOM2 popularizace VaV na JU
 
řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy
1 269 000 Projekt, v kterém je Mikrobiologický ústav partnerem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, je zaměřen na popularizaci VaV formou badatelských klubů a workshopů pořádaných Mikrobiologickým ústavem AV ČR. Tímto způsobem je věda přibližována zájemcům z řad žáků, studentů a odborné veřejnosti.
CZ.1.07/2.3.00/35.0002 2012 - 2014

Vědro

řešitel projektu: Mgr. Eva Kotabová, PhD.
Laboratoř fotosyntézy

1 454 000 Cílem projektu je popularizační formou zvýšit celospolečenské povědomí o výzkumné práci v moderních biologických oborech s důrazem na konkrétní zaměření příjemce podpory a partnerů  projektu a motivovat studenty pro přírodovědná studia. Aktivity jsou zaměřeny na popularizaci formou výstav vědecké fotografie, na prezentaci vybraných VaV projektů na vzdělávacích veletrzích, na zpřístupnění vědeckých pracovišť ve Dnech otevřených dveří a na aktivní účast studentů při Dnech otevřených laboratoří. Studenty, odbornou veřejnost a učitele ZŠ a SŠ také oslovíme systematickými popularizačními přednáškami. K dalším významným aktivitám patří zajištění studentské odborné činnosti (SOČ), vedení POMVĚD a organizace specializovaných odborných kurzů a studentských praxí. Velmi atraktivním způsobem podchytí zájem žáků a studentů o přírodovědné obory přírodovědný kroužek. Mezi důležité formy popularizace řadíme interaktivní webové stránky a přípravu vzdělávacích filmů pro SŠ a VŠ.