Centre Algatech

Institute of Michrobiology, Academy of Sciences of the Czech Republic

CZ: Využívání souborů cookie

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče...

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení nebo ke sledování počtu návštěvníků na stránce.

Po udělení souhlasu budou využívány takzvané sledovací cookies. Bez udělení souhlasu budou využívány pouze technické cookies.

Změna souhlasu

Nabídku pro opětovné udělení/odebrání souhlasu s využíváním cookies vyvoláte vymazáním cookies ve vašem prohlížeči a znovunačtením stránky.

 


 

EN: USE OF COOKIES

A cookie is a short text file that a visited website sends to your browser...

Cookies serve a variety of purposes. For example, we use them to store your settings or to track the number of visitors to a page.

After giving your consent, so-called tracking cookies will be used. Only technical cookies will be used without consent.

Change of consent

You can access the offer to re-grant/withdraw your consent to the use of cookies by deleting the cookies in your browser and reloading the page.

Do you want to give your consent to the use of tracking cookies?
Find out more

Accept Refuse