Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Letní škola ALGATECH 2018 byla zahájena!

Centrum ALGATECH - Mikrobiologický ústav Třeboň - Opatovický mlýn, 9. července - 27. července 2018

 

REGISTRACE UKONČENA

Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., výzkumné pracoviště v Třeboni otevírá druhý ročník mezinárodních letních škol pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Naším cílem je ukázat studentům, jak se pracuje ve výzkumné instituci, která je světově uznávaným pracovištěm základního a aplikovaného výzkumu.

 

 • Studenti si v rámci naší letní školy budou mít možnost vybrat z pěti reálných výzkumných projektů, na kterých budou pracovat pod vedením zkušených odborníků.  Budou mít možnost využít naši moderní infrastrukturu (konfokální mikroskopie, cytometrie, hmotnostní spektrometrie, apod.). Studenti získají certifikát o absolvování letní školy. 
 • Ubytování pro studenty bude zajištěno v areálu Centra zdarma. Stravování není zajištěno, ale v areálu Centra jsou k dispozici kuchyňky nebo bude možné se stravovat v nedaleké Třeboni.

 

Název projektu Vedoucí projektu
Growth monitoring of outdoor microalgae cultures  Ing. Karolína Ranglová
Photosystem II biogenesis in the model organism cyanobacterium Synechocystis PCC 6803 Ěva Kiss, Ph.D.
Role of phycobilisomes in microdomains localization and thylakoid membrane structure in cyanobacteria Synechocystis PCC 6803 mutants MSc. Myriam Canonico
Algae ‐ who forms an internal carbon pool? Daniela Ewe, Ph.D.
Photoautotrophy maintenance in PRC2 mutants of the bryophyte model organism Physcomitrella patens Mgr. Helena Hönig Mondeková

 

Termíny, požadavky a organizace

 • Letní škola se bude konat od 9. července do 27. července 2018.
 • Letní školy ALGATECH se mohou zůčastnit pouze studenti vysokých škol (preferování budou studenti bakalářských oborů), kteří dovršili 18. let.
 • Od přihlášených studentů očekáváme dobrou znalost anglického jazyka slovem i písmem.
 • V ojedinělých případech a po předchozí domluvě se lze ubytovat již o den dříve, v neděli 8. července. 
 • V pondělí 9. července od 8:00 do 12:00 proběhne registrace, odpoledne bude následovat představení Centra ALGATECH, školení BOZP a oficiální zahájení Letní školy.
 • V úterý 10. července odstartuje práce na jednotlivých projektech.
 • Práce bude probíhat v 1 – 2 členných týmech.
 • Letní škola bude ukončena ve čtvrtek 26. července závěrečnými prezentacemi výsledků a následnou Farewell Party. Odjezd bude možný i následující den.
 • Program►

Registrace:

 • z projektů, které jsou k dispozici si vyberte hlavní a náhradní projekt (pro případ, že by hlavní projekt byl obsazen).
 • zaregistrujte se prostřednictvím on - line registrace nejpozději do 15. května 2018.
 • V rámci CV nám prosím sdělte Váš studijní obor.
 • do 20. května 2018 budete informováni, zda jste byli vybráni na hlavní či náhradní projekt.
 • vybraným studentům budou zaslány informace o podmínkách účasti, zvací dopis a ostatní dokumenty.
 • V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte prosím Mgr. Helenu Hönig Mondekovou, mondekova@alga.cz, tel: +420384340434. Pro konkrétní otázky týkající se výzkumné práce na projektech kontaktujte prosím jednotlivé lektrory uvedené v seznamu projektů.