Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Letní škola ALGATECH je v plném proudu

Centrum ALGATECH - Mikrobiologický ústav Třeboň - Opatovický mlýn, 10. července - 28. července 2017

 

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ►

Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., výzkumné pracoviště v Třeboni otevírá první ročník mezinárodních letních škol pro středoškolské a vysokoškolské studenty. Naším cílem je ukázat studentům, jak se pracuje ve výzkumné instituci, která je světově uznávaným pracovištěm základního a aplikovaného výzkumu.

 • Studenti v rámci naší letní školy, budou mít možnost si vybrat z šesti reálných výzkumných projektů, na kterých budou pracovat pod vedením zkušených odborníků.  Budou mít možnost využít naši moderní infrastrukturu (konfokální mikroskopie, cytometrie, hmotnostní spektrometrie, apod.). Studenti získají certifikát o absolvování letní školy a finanční odměnu za nejlépe zpracovaný projekt.
 • Ubytování pro studenty bude zajištěno v areálu Centra zdarma.
 • Studentům bude poskytnut příspěvek na stravu.
Název projektu Vedoucí projektu Vybraní studenti
Thylakoid membrane organization studied by fluorescence confocal microscopy Mgr. Adéla Strašková, Ph.D. Veronika Valouchová, Charlotte Volpe, Ph.D., János Farkas
Biochemical and molecular-genetic methods of the study of photosynthetic membrane complexes, namely Photosystem II, using a model cyanobacterium Synechocystis PCC 6803 RNDr. Jana Knoppová Kristýna Vrbová, Martin Mátl
Solving the mystery of photosynthetic antenna protein regulation - the role of ions Mgr. Eliška Trsková, Erica Belgio, Ph.D. Lucie Nepovímová, Veronika Valouchová
Algae ‐ who forms an internal carbon pool? Daniela Ewe, Ph.D. Ondřej Volejník
The effect of cultivation conditions on the growth of microalgae Ivan Ivanov, Ph.D. Michaela Holčáková
Dynamic changes in pigment composition of green alga Parachlorella sp. in autotrophic, heterotrophic cultivation conditions and their conversions Mgr. Dominika Činčárová Šárka Moravcová

 

Termíny a organizace

 • Letní škola se bude konat od 10. července do 28. července 2017.
 • V ojedinělých případech a po předchozí domluvě se lze ubytovat již o den dříve, v neděli 09. července. 
 • V pondělí 10. července od 8:00 do 12:00 proběhne registrace, odpoledne bude následovat představení Centra ALGATECH, školení BOZP a oficiální zahájení Letní školy.
 • V úterý 11. července odstartuje práce na jednotlivých projektech.
 • Práce bude probíhat v 1 – 2 členných týmech.
 • Letní škola bude ukončena v pátek 28. července závěrečnými prezentacemi výsledků.
 • Program►

Registrace:

 • z projektů, které jsou k dispozici si vyberte hlavní a náhradní projekt (pro případ, že by hlavní projekt byl obsazen).
 • zaregistrujte se prostřednictvím on-line registrace nejpozději do 10. května 2017.
 • do 15. května 2017 budete informováni, zda jste byli vybráni na hlavní či náhradní projekt.
 • vybraným studentům budou zaslány informace o podmínkách účasti, zvací dopis a ostatní dokumenty potřebné např. pro získání víza.

 

V případě jakýchkoli dotazů, kontaktujte prosím Mgr. Helenu Hönig Mondekovou, mondekova@alga.cz, tel: +420 384 340 434. Pro konkrétní otázky týkající se výzkumné práce na projektech kontaktujte prosím jednotlivé lektrory uvedené v seznamu projektů.