Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

MultiStr3am

Název projektu: Vývoj udržitelných biorafinačních postupů řasové biomasy využívajících různých kmenů mikrořas a metod, jež integrují vedlejší průmyslové toky k vytváření vysoce hodnotných produktů pro potraviny, krmiva a vůně

  • Registrační číslo: 887227
  • Poskytovatel grantu: EU HORIZON 2020
  • Pro roky: 2020 - 2024
  • Celková dotace (€): 698 400,00

Řešitel projektu

Popis projektu

Projekt MULTI-STR3AM reaguje na rostoucí poptávku o udržitelné produkty z mikrořas. Jako první evropský projekt vychází z tzv. "MULTI-biorefinery“ přístupu, což znamená integraci více kmenů, více procesů a více produktů do jedné obecně použitelné technologie. Konsorcium řešitelů zahrnuje i dvě firmy - Algae for Future (Portugalsko) a Phycom (Nizozemsko), které budou produkovat biomasu pro přípravu žádaných vysoce kvalitních produktů, jakými jsou lipidy pro krmné a potravinářské aplikace; řasový protein pro aplikace do krmiv a kosmetiky; pigmenty pro potraviny a krmiva a nízkomolekulární organické sloučeniny pro kosmetiku. Projekt zahrnuje sedm pracovních balíčků pokrývajících celý výrobní proces, od produkce biomasy přes integraci jednotlivých technologií do tří hlavních směrů zpracování, až po finální produkty pro tři velké koncové uživatele (For Farmers, International Flavours and Fragrances a  Upfield). Projekt MULTI-STR3AM se zaměřuje pochopitelně i na snížení investičních a provozní náklady pro produkci biomasy mikrořas i downstream procesy. Úlohou týmu Mikrobiologického ústavu AV ČR v projektu je získávání nových kmenů a to i šlechtěním (non GMO), návrhy pěstebních protokolů i využití chromatografie pro izolaci cenných látek.

TISKOVÁ ZPRÁVA

logo multistream
logo BBI JUhttps://www.bbi-europe.eu/about/about-bbi