Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2018 – 2022 
http://www.at-cz.eu/cz/

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace (tis. €)

Popis projektu

ATCZ172

 

 

 

 

2018 - 2022

 

 

 

 


Udržitelná biologická recyklace ekologicky problematických látek (prvků vzácných zemin) z elektronického odpadu a vody – REEgain

Nachhaltiges biologisches Recycling von umweltbedenklichen Stoffen (Rare Earth Elements) aus Elektronikabfall und Abwässern – REEgain

řešitel projektu: RNDr. Milada Vítová, Ph.D.
Laboratoř buněčných cyklů řas

Celkem € 1 195 659,09 

ERDF € 1 016 310.20 

SR € 179 348,89

 

 


Cílem tohoto projektu je vytvoření společné česko-rakouské platformy pro vývoj technologie na získávání REEs udržitelným a ekologickým způsobem z odpadu (např. z elektronického odpadu nebo vody) pomocí mikroorganizmů (baktérií, řas a sinic). Prvky vzácných zemin (REEs) jsou kovy, které se vyskytují pouze v malém rozsahu a obtížně se získávají. Jejich široké využití v moderních technologiích, zejména elektronickém průmyslu, potvrzuje zároveň i jejich enormní ekonomický význam. Hlavním producentem REEs je Čína s více než 90% světových zásob. V současné době má Čína téměř zajištěn monopol v těžbě a obchodu s těmito kovy. Import REEs je tak spojen s vysokým rizikem a jejich možná recyklace z průmyslového odpadu v centru zájmu. Jedna z možností recyklace REEs je pomocí mikroorganizmů. V rámci projektu bude studována českými a rakouskými partnery akumulace vybraných REEs a REEs získaných z průmyslového odpadu, jednobuněčnými zelenými řasami (MBÚ Třeboň), baktériemi a extrémofilními mikroorganizmy (IMC Krems).