Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 

INTERREG Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020 

Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, Prioritní osa PO 1 – Výzkum, technologický rozvoj a inovace; priorita 1a: Posílení přeshraničních aktivit v oblasti výzkumu a inovací

https://www.by-cz.eu/cz/aktuality/​

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace (tis. €)

Popis projektu

41

2014 - 2020

Společný výzkum přírodních látek ze sinic jako model rozvoje přeshraničního vědeckého partnerství

řešitel projektu: prof. RNDr. Ondřej Prášil, Ph.D.
Laboratoř fotosyntézy

Celkem € 897,11

ERDF € 762,54

Rozpočet ČR € 134,57

 

Cílem projektu je propojení dvou významných pracovišť výzkumu a inovací, které se nacházejí v dotčeném regionu – Centra Algatech Mikrobiologického ústavu AV ČR v Třeboni a Wissenschaftszentra Straubing v Bavorsku. Obsahem projektu je společný výzkum sinic jako zdroje cenných látek (high value products) při současném využití ostatních částí napěstované biomasy. Česká strana přinese do společného projektu know-how v oblasti masové kultivace vhodných organismů, metody zvyšování produkce a metody extrakce cenných látek, bavorská strana vkládá do projektu své zkušenosti s testováním látek, technologií dalšího zpracování a testováním aplikačního potenciálu. Projekt sestává z navazujících aktivit – screeningu vhodných kmenů, masové kultivace, experimentys ovlivněním produktivity genetickými a fyziologickými postupy, určení metabolických drah jak "high value products" tak "low value products", modifikací biochemických účinků, identifikace vedlejších látek a popsání technologie jejich využití. Součástí výzkumného balíčku jsou i aktivity sledující aplikační potenciál výzkumných výstupů. Vedle experimentální práce dojde k vyměňování odborných pracovníků a vlastního know-how, vzdělávání, sdílení a prezentace výsledků a podobně.