Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Seznam členů Výzkumné a odběratelské rady Centra řasových biotechnologií Třeboň (Algatech):

 • RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (MBÚ AV ČR, v.v.i.)
 • Ing. Miroslav Sobotka, CSc. (MBÚ AV ČR, v.v.i.)
 • doc. RNDr. Ivana Márová, CSc. (VUT Brno)
 • RNDr. Jan Pokorný, CSc. (Enki, o.p.s., Třeboň)
 • prof. RNDr. František Vácha, Ph.D. (PřF JčU)
 • doc. RNDr. Miroslav Vosátka, CSc. ( BÚ AVČR, v.v.i.)

Činnost VORC:

 1. hodnotí koncepci a směrování Centra
 2. navrhuje a doporučuje změny ročních plánů činnosti Centra
 3. podává vyjádření k výročním vědeckým zprávám o činnosti za uplynulý rok
 4. podává vyjádření k zprávám odpovědných pracovníků za jednotlivé úseky řízení
 5. posuzuje plnění výsledků Centra
 6. navrhuje zásadní změny v postupu řešení projektu
 7. navrhuje změny v personálním obsazení Centra
 8. sleduje a posiluje kvalitu, monitoruje naplňování kritérií kvality
 9. projednává Prémiový řád Centra
 10. projednává Jednací řád a Statut Rady