Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

INTERREG V-A Rakousko – Česká republika 2014 – 2020 

http://www.at-cz.eu/cz/

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu

Celková dotace (tis. €)

Popis projektu

ATC15

 

 

 

 

2017 - 2019

 

 

 

 

 

Společné česko-rakouské centrum řasových biotechnologií

Gemeinsames tschechisch-österreichische Zentrum für Algenbiotechnologie

řešitel projektu: prof. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie

 

 

Celkem € 348 979.20

ERDF € 296 632.32

SR € 52 346.88

 

 

 

Hlavním úkolem tohoto společného projektu je zlepšit a posílit kapacity v oblasti výzkumu, technologické spolupráce a inovací pro vznik společného České-rakouského centra řasovým biotechnologií. Projekt se zabývá produkcí hodnotných látek (bioetanol a škrob) z mikrořas s využitím biotechnologií a genetického inženýrství. Projekt je specificky zaměřen na základní výzkum geneticky modifikovaných sinic (cyanobakterií), jako specifických producentů uhlík-neutrálních zdrojů etanolu a škrobu od laboratorního měřítka až po pilotní kultivaci ve fotobioreaktoru. Získaný bioetanol a škrob mohou být použity jako bioenergetické zdroje (transportní paliva) a jako suroviny pro chemické nebo farmaceutické technologie. To přispěje k budoucí vyšší nezávislosti na fosilních zdrojích, stejně jako ke snížení množství atmosférického CO2 a zároveň nebudou konkurovat potravinářským plodinám, jako je tomu u jiných biopaliv. Projekt je v úrovni základního výzkumu a je zcela inovativní - žádné jiné výzkumné skupiny v obou regionech nepracují v oblasti produkce těchto cenných látek ze sinic. Obě partnerská pracoviště chtějí prostřednictvím projektu začít pravidelnou spolupráci v oblasti biotechnologií pro udržitelný rozvoj a výměnu vědomostí mezi výzkumnými pracovníky, lektory a studenty. Výsledky projektu budou publikovány. TISKOVÁ ZPRÁVA►

Více informací o projektu v českém jazyce ZDE