Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Hisem, D, Hrouzek, P, Tomek, P, Tomšíčková, J, Zapomělová, E, Skácelová, K, Lukešová, A, Kopecký, J: Cyanobacterial cytotoxicity versus toxicity to brine shrimp Artemia salina. Toxicon 57, 76-83, 2011.


2011
Hrčková, K., Šimek, M., Hrouzek, P., Lukešová, A.: Biological dinitrogen fixation by selected soil cyanobacteria as affected by strain origin, morphotype, and light conditions. – Folia Microbiologica 55 (5), 467-473, 2010.
2010
Zapomělová, E., Hisem, D., Řeháková, K., Hrouzek, P., Jezberová, J., Komárková, J., Korelusová, J., Znachor, P.: Experimental comparison of phenotypical plasticity and growth demands of two strains from the Anabaena circinalis/A. crassa complex (cyanobacteria). – Journal of Plankton Research 30 (11), 1257-1269, 2008.
2008
Zapomělová, E., Hrouzek, P., Řeháková, K., Šabacká, M., Stribal, M., Caisová, L., Komárková, J., Lukešová, A.: Morphological variability in selected heterocystous cyanobacterial strains as a response to varied temperature, light intensity and medium compositon. – Folia Microbiologica 53, 333-341, 2008.
2008
Vondrák, J., Šoun, J., Hrouzek, P., Říha, P., Kubásek, J., Palice, Z., Sochting, U.: Caloplaca subalpina and C. thracopontica, two new saxicolous species from the Caloplaca cerina group (Teloschistales). - The Lichtenologist 40 (5), 375-386, 2008.
2008
Voloshko, L., Kopecký, J., Safronová, T., Pljusch, A., Titova, N., Hrouzek, P., Drabkova, V.: Toxins and other bioactive compounds produced by cyanobacteria in Lake Ladoga. – Estonian Journal of Ecology 57 (2), 100-110, 2008.
2008
Papaefthimiou, D., Hrouzek, P., Mugnai, M.A., Rasmussen, U., Lukešová, A., Turicchia, S., Ventura, S.: Differential patterns of evolution and distribution of the symbiotic behaviour in nostocacean cyanobacteria. – International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 58, 553-564, 2008.
2008
Wiesner, C., Kopecký, J., Pflueger, M., Hundsberger, H., Entler, B., Kleber, C., Atzler, J., Hrouzek, P., Štys, D., Lukešová, A., Schuett, W., Lucas, R.: Endothelial cell-based methods for the detection of cyanobacterial anti-inflammatory and wound-healing promoting metabolites. – Drug Metabolism Letters 1, 254-260, 2007
2007