Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Publikace

CitaceRok

Čížková, M, Mezricky, P, Mezricky, D, Rucki, M, Zachleder, V, Vítová, M: Bioaccumulation of Rare Earth Elements from Waste Luminophores in the Red Algae, Galdieria phlegrea. Waste and Biomass Valorization, 2021.


2021

Řezanka, T, Řezanka, M, Mezricky, D, Vítová, M: Lipidomic analysis of diatoms cultivated with silica nanoparticles. Phytochemistry 177, 112452, 2020.


2020

Čížková, M, Vítová, M, Zachleder, V: The Red Microalga Galdieria as a Promising Organism for Applications in Biotechnology. In: Microalgae – From Physiology to Application. IntechOpen, 2020.


2020

Řezanka, T, Nedbalová, L, Barcyté, D, Vítová, M, Sigler, K: Arsenolipids in the green alga Coccomyxa (Trebouxiophyceae, Chlorophyta). Phytochemistry 164, 243-251, 2019.


2019

Řezanka, T, Vítová, M, Lukavský, J, Nedbalová, L, Kolouchová, I: Rapid screening of very long-chain fatty acids from microorganisms. Journal of Chromatography A 1605, 460365, 2019.


2019

Zachleder, V, Ivanov, I, Vítová, M, Bišová, K: Cell Cycle Arrest by Supraoptimal Temperature in the Alga Chlamydomonas reinhardtii. Cells 8(10), 1237, 2019.


2019

Zachleder, V, Ivanov, I, Vítová, M, Bišová, K: Effects of cyclin – dependent kinase activity on the coordination of growth and the cell cycle in green algae at different temperatures. Journal of Experimental Botany 70(3), 845-858, 2019.


2019

Kselíková, V, Vítová, M, Bišová, K: Deuterium and its impact on living organisms. Folia Microbiologica 64(5), 673-681, 2019.


2019

Ivanov, IN, Vítová, M, Bišová, K: Growth and the cell cycle in green algae dividing by multiple fission. Folia Microbiologica 64(5), 663-672, 2019.


2019

Čížková, M, Slavková, M, Vítová, M, Zachleder, V, Bišová, K: Response of the Green Alga Chlamydomonas reinhardtii to the DNA Damaging Agent Zeocin. Cells 8(7), 735, 2019.


2019

Čížková, M, Mezricky, D, Rucki, M, Tóth, TM, Náhlík, V, Lanta, V, Bišová, K, Zachleder, V, Vítová, M: Bio-mining of Lanthanides from Red Mud by Green Microalgae. Molecules 24(7), 1356, 2019.


2019

Vítová, M, Čížková, M, Zachleder, V: Lanthanides and Algae. In: Lanthanides. IntechOpen, 87-111, 2019.


2019

Řezanka, T, Lukavský, J, Vítová, M, Nedbalová, L, Sigler, K: Lipidomic analysis of Botryococcus (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) – Identification of lipid classes containing very long chain fatty acids by offline two-dimensional LC-tandem MS. Phytochemistry 148, 29-38, 2018.


2018

Řezanka, T, Vítová, M, Lukavský, J, Sigler, K: Lipidomic Study of Precursors of Endocannabinoids in Freshwater Bryozoan Pectinatella magnifica. Lipids 53(4), 413-427, 2018.


2018

Zachleder, V, Vítová, M, Hlavová, M, Moudříková, Š, Mojzeš, P, Heumann, H, Becher JR, Bišová, K: Stable isotope compounds – production, detection, and application. Biotechnology Advances 36(3), 784-797, 2018.


2018

Goecke, F, Goecke, H: Rare Earth Elements as Phosphate Binders: From Kidneys to Lakes. In: Rare Earth Elements in Human and Environmental Health. Pan Stanford Publishing, 195-217, 2017.


2017

Goecke, F, Aránguiz-Acuña, A, Palacios, M, Muñoz-Muga, P, Rucki, M, Vítová, M: Latitudinal distribution of lanthanides contained in macroalgae in Chile: an inductively coupled plasma-mass spectrometric (ICP-MS) determination. Journal of Applied Phycology 29(4), 2117-2128, 2017.


2017

Řezanka, T, Vítová, M, Kolouchová, I, Nedbalová, L, Doležalová, J, Palyzová, A, Sigler K: Polydatin and its derivatives inhibit fatty acid desaturases in microorganisms. European Journal of Lipid Science and Technology 119(6), 1-11, 2017.


2017

Goecke, F, Vítová, M, Lukavský, J, Nedbalová, L, Řezanka, T, Zachleder, V: Effects of rare earth elements on growth rate, lipids, fatty acids and pigments in microalgae. Phycological Research 65(3), 226-234, 2017.


2017

Řezanka, T, Kaineder, K, Mezricky, D, Řezanka, M, Bišová, K, Zachleder, V, Vítová, M: The effect of lanthanides on photosynthesis, growth, and chlorophyll profile of the green alga Desmodesmus quadricauda. Photosynthesis Research 130 (1-3), 335-346, 2016.


2016