Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Michal Singer - Obrazy

V současné době mohou návštěvníci Centra ALGATECH v mlýnici Opatovického mlýna shlédnout výstavu obrazů Michala Singera. 

  Michal Singer (nar. 1959)
Jeden z nejvýraznějších umělců dnešní doby, který se na pozici respektovaného autora vypracoval díky svébytnému stylu a enormní energii. Realizuje se v malbě, kresbě, grafice, kolážové tvorbě i užitém umění. Věnuje se i psaní originálních esejistických, básnických a prozaických textů filozofického zaměření. Jeho díla jsou zastoupena ve sbírkách významných státních a veřejných institucí, například ve stálé sbírce současného umění NG ve Veletržním paláci. Současně patří k vyhledávaným autorům mezi soukromými sběrateli. V roce 2003 ho výtvarně - teoretická porota časopisu Pars ocenila jako nejlepšího výtvarníka České republiky. O pět let později byl nominován Národní galerií na cenu pro nejlepšího umělce Evropy (Sovereign European Art Prize). V roce 2009 získal čestné uznání v soutěži Grafika roku, letos svůj úspěch zopakoval. K jednadvacátému výročí nakladatelství Argo ilustroval knihu helénistického básníka Apollónia Rhodského Argonautika, před dvěma lety vydal společně s dekadentním básníkem K. H. Krchovským originální knihu ilustrovaných básní Singer/Krchovský.

 

      Sletovaná, kombinovaná technika na plátně, 2013      

 

Nádraží, akryl na plátně, 2012-13

 

 

    Zámečník, kombinovaná technika na plátně, 2013