Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

Grantová agentura České republiky

https://gacr.cz

Registrační číslo
 Pro roky
Název projektu
Celková dotace (tis. Kč)
GBP501/12/G055 2012 - 2018
Centrum fotosyntetického výzkumu
prof. RNDr. Josef Komenda, DSc.
Laboratoř fotosyntézy
29 721
GAČR15-00703S 2015 - 2017
Molekulární mechanizmy teplotní adaptace fotosyntetických reakčních center druhého typu
řešitel projektu: Mgr. Michal Koblížek, Ph.D.
Laboratoř anoxygenních fototrofů
3 066
GA13-11281S
2013 - 2017
Jak rychle se otáčí mikrobiální smyčka?
řešitel projektu: Mgr. Michal Koblížek, Ph.D.
Laboratoř anoxygenních fototrofů
4 805
GA15-09231S
2015 - 2017
Růst a buněčný cyklus - mechanizmy vzájemné koordinace
řešitel projektu: RNDr. Kateřina Bišová, Ph.D.
Laboratoř buněčných cyklů řas
5 856
GA14-18067S 2014 - 2016
Toxický potenciál, evoluce syntézy toxinů a faktory řídící produkci anatoxinu-a u bentických a půdních nostokálních sinic
Ing. Jiří Kopecký, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie
2 434
GA14-13967S 2014 - 2016
Organizace translokačního aparátu zabývajícího se biosyntézou podjednotek fotosystému II
Ing. Roman Sobotka, PhD.
Laboratoř fotosyntézy
4 212
GAP501/12/0304
2012 - 2015
Mobilita fotosyntetických proteinů
řešitel projektu: Mgr. Radek Kaňa, Ph.D.,
5 912
GAP501/11/0377
2011 - 2015
Bílkovinné faktory regulující skládání a opravu komplexu fotosystému II u sinic
prof. RNDr. Josef Komenda, DSc.
Laboratoř fotosyntézy
6 444
GA14-15728S
2014 - 2015
Regulace fotosyntetického metabolismu u řasy Chromera velia
prof. RNDr. Ondřej Prášil, PhD.
Laboratoř fotosyntézy
3 831
GPP503/12/P614  2012 - 2014
Sinicové metabolity jako cytotoxiny a induktory apoptózy v savčích buňkách
řešitel projektu: RNDr. Pavel Hrouzek, Ph.D. 
3 171
AP501/10/0221 2010 - 2014
Regresivní evoluce fotosyntézy u anoxygenních prokaryot
řešitel projektu: Mgr. Michal Koblížek, Ph.D.
Laboratoř anoxygenních fototrofů
4 682