Centrum Algatech

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. - vědecké pracoviště Třeboň

 Technologická agentura České republiky

http://www.tacr.cz

Registrační číslo

Pro roky

Název projektu Celková dotace (tis. Kč)
Popis projektu

TA03011027

 

2013 - 2016

Mikrořasy jako perspektivní zdroje omega - 3 nenasycených mastných kyselin a jejich inkorporace do potravního řetězce člověka

Ing. Jiří Kopecký, CSc.
Laboratoř řasové biotechnologie

 

2 000

 
Projekt řeší využití nových zdrojů lipidů s vysokým obsahem zdravotně prospěšných polynenasycených mastných kyselin (PUFA) OMEGA-3 typu, kdy místo rybího oleje jsou jako jejich původci využity mikroorganismy, zejména biotechnologicky produkované eustigmatofitní mikrořasy s nutričně vyváženým obsahem PUFA a dalších látek s antioxidačními účinky.